blod images

KV LAND CHUYỂN KHOẢN NÓNG 500 TRIỆU ỦNG HỘ MIỀN TRUNG

Miền trung ruột thịt - cố gắng lên!

KHẮC VIỆT LAND CHUYỂN KHOẢN NÓNG 500 TRIỆU ỦNG HỘ MIỀN TRUNG

Miền trung ruột thịt - cố gắng lên! 
Chủ tịch Khắc Việt Land công khai ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng. "Khắc Việt Land sẽ thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin được san sẻ cùng đồng bào số tiền 500 triệu đồng để cùng khắc phục hậu quả, và Khắc Việt Land cam kết sẽ dùng hết nguồn lực hiện có, để đồng hành chia sẻ, khắc phục cùng bà con, để ổn định cuộc sống sau khi cơn bão đi qua".  Bên cạnh đó chủ tịch cũng bày tỏ sự lo lắng về sức tàn phá của cơn bão lớn lần này và hi vọng: "Với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, dù có lớn như nào cũng không thể nào lớn bằng sự đoàn kết và sẻ chia tinh thần dân tộc truyền thống lâu đời người Việt Nam, của ít lòng nhiều".
 
 

0589.333.333