blod images

KV LAND KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI NHÀ PHÁT TRIỂN PHÚ LONG

Ngày 01/11/2022, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Mr. Kuo Ta Wie – Phó TGĐ, Mr Richard Mark Leech – Phó TGĐ, Mr. Anthony Simon Dowden – Phó TGĐ, Ms. Nguyễn Thị Hoa Lý – GĐKD, Ms. Hồ Thị Linh Phượng – GĐ Nghiên cứu thị trườg…Mr. Robert Linh - TGĐ, Mrs. Bích Kim Liên – TGĐ Điều hành, và các đại lý phân phối đã ký kết bản hợp tác chiến lược phân phối dự án Mailand Hoàng Đồng – Lạng Sơn.

KHẮC VIỆT HOMES KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI NHÀ PHÁT TRIỂN PHÚ LONG

Ngày 01/11/2022, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Mr. Kuo Ta Wie – Phó TGĐ, Mr Richard Mark Leech – Phó TGĐ, Mr. Anthony Simon Dowden – Phó TGĐ, Ms. Nguyễn Thị Hoa Lý – GĐKD, Ms. Hồ Thị Linh Phượng – GĐ Nghiên cứu thị trườg…Mr. Robert Linh - TGĐ, Mrs. Bích Kim Liên – TGĐ Điều hành,  và các đại lý phân phối đã ký kết bản hợp tác chiến lược phân phối dự án Mailand Hoàng Đồng – Lạng Sơn.

Các đại diện nhà phát triển Phú Long chia sẻ về tầm nhìn, tiềm năng của dự án và chính sách bán hàng với các đại lý phân phối. Và cuối cùng là giờ phút quan trọng, buổi lễ ký kết hợp tác giữa Phú Long và các đại lý chính thức bắt đầu

 

0589.333.333