blod images

Mặt bằng layout Lumi Hanoi - Khám phá mặt bằng tòa căn hộ điển hình kvland.vn

Mặt bằng layout Lumi Hanoi - Khám phá mặt bằng tòa căn hộ điển hình kvland.vn. Hotline 0589.33.33.33

MẶT BẰNG LAYOUT CÁC LOẠI HÌNH CĂN HỘ LUMI HÀ NỘI

Layout điển hình 1

Layout điển hình 2

Layout điển hình 3

Xem thêm thiết kế các loại căn hộ 1PN, 2PN, 3PN Lumi Hanoi Capitaland

0589.333.333